Παρακαλούμε επιλέξετε τον αριθμό παιδιών που θέλετε να εξεταστούν. Με την καταβολή του χρηματικού ποσού θα λάβετε εντός 24ωρών ψευδώνυμα και κωδικούς. Θα μεταφέρετε στον κάθε εξεταζόμενο ένα ψευδώνυμο και έναν κωδικό. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κάνει σύνδεση στο ΤeamPlay με το ψευδώνυμο και τον κωδικό του. Συμπληρώνει την προ φόρμα με τα δικά του ατομικά στοιχεία E-Mail και τον δικό του κωδικό πρόσβασης. Οι εξεταζόμενοι είναι πλέον έτοιμοι προς εξέταση και έχουν το δικό τους προφίλ.